Xây dựng doanh nghiệp của quý vị bằng Chương trình liên kết của Expedia

Hợp tác với Expedia ngay hôm nay và bắt đầu kiếm thêm thu nhập cho tổ chức của quý vị. Quan hệ đối tác dựa trên tiền hoa hồng của chúng tôi cho phép quý vị liên kết sâu đến các sản phẩm du lịch trên toàn thế giới, bao gồm:

  •   Hơn 240 000 khách sạn trên toàn thế giới
Palms

Đại lý Du lịch Xin chú ý!

Expedia Access của quý vị đã chuyển sang trang web TAAP mới

Bấm vào nút "Đi tới TAAP" để liên kết tài khoản Expedia Access và Expedia của quý vị với Tài khoản Expedia TAAP hợp nhất mới. Quý vị có thể dễ dàng đặt các chuyến đi, truy cập thông tin tóm tắt và báo cáo hoa hồng được cải thiện với Tài khoản Expedia TAAP tại trang web TAAP mới.

Đại lý liên kết trong mạng lưới

Trở thành đối tác liên kết và tận dụng thương hiệu Expedia cũng như mang lại cơ hội kiếm tiền từ lưu lượng truy cập trang web cho quý vị

  • Thiết lập nhanh và dễ dàng
  • Tỷ lệ hoa hồng cạnh tranh từ lần bán hàng đầu tiên (tối đa 6%, tuỳ theo sản phẩm du lịch)
  • Nhận quyền truy cập 24/7 vào các băng quảng cáo, liên kết và công cụ đặt chỗ hàng đầu của Expedia thông qua Commission Junction, đối tác mạng liên kết của chúng tôi

Cổng thông tin & tìm kiếm meta

Phát triển quan hệ đối tác với nhãn hiệu du lịch hàng đầu thế giới để kiếm tiền từ lưu lượng truy cập trang web của quý vị.

  • Toàn bộ giải pháp nội dung
  • Chúng tôi bán du lịch tốt hơn bất kỳ người nào khác